Mattress support platform

Wypełnienie leża z drewnianymi listwami sprężynującymi – Kod I

Mattress support platform with wooden slats – Code I

Wypełnienie leża z metalowymi paskami blach – Kod P

Mattress support platform with metal slats – Code P

Wypełnienie leża z siatką metalową – Kod S

Mattress support platform with metal mesh – Code S